LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA Số: 44/2019/QH14

 •   25/08/2022 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Số: 36/2018/QH14

 •   25/08/2022 02:56:00 PM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0

LUẬT SỬA DỔI, BỔ XUNG 1SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIÊN CHỨC Số 52/2019/QH14

 •   25/08/2022 02:52:00 PM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

 •   25/08/2022 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0

LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH Số: 40/2009/QH12

 •   25/08/2022 08:46:00 AM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0

LUẬT DƯỢC số: 105/2016/QH13

 •   25/08/2022 08:45:00 AM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0

LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC Số: 29/2018/QH14

 •   25/08/2022 08:44:00 AM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0

Bộ Luật Lao Động số: 45/2019/QH14

 •   25/08/2022 08:42:00 AM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0

KH thực hành tiết kiệm chống lãnh phí của BVTT năm 2022

 •   16/06/2022 03:55:00 PM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0

Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2022

 •   16/06/2022 02:21:00 PM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0

KH hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

 •   16/06/2022 09:42:00 AM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0

KH công tác phổ biến Pháp luật năm 2022

 •   03/03/2022 02:18:00 PM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0

Kê hoạch tuyên truyền, phổ biến về khiếu nại tố cáo tham nhũng

 •   30/01/2022 03:47:00 PM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0

KH về thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí của bệnh viện năm 2022

 •   30/01/2022 02:59:00 PM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0

Triển khai chỉ thị số 04-CT/TW

 •   30/11/2021 02:36:00 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0

Kế hoạch xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách Pháp luật điện tử

 •   14/09/2021 08:41:00 AM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0

KH thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

 •   01/06/2021 09:39:00 AM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0

Kế hoạch, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021

 •   01/05/2021 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0

KH thực hiện công tác trọng tâm, phòng chống tham nhũng 2021

 •   15/04/2021 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây